013Soft

Informacioni sistemi

projektovanje, izrada, implementacija

Cenovnik programa


Cene prikazane u tabeli odnose se na instalaciju programa na jednom računaru. Navedene cene su u EUR. "Klikom" miša na željeni program prikazaće se prozor sa kratkim opisom izabranom programa.

Svi programi u našoj ponudi su provereni na više lokacija i pouzdanost u radu je njihova odlika. Rade pod windows operativnim sistemom. Sve opcije programa su jednoobrazne i jednostavne za korišćenje. Svaki izveštaj može se pregledati na ekranu ili pak odštampati (ceo ili pojedine stranice, jedna ili više kopija). Izbor štampača nije uslovljen programom. Omogućeno je brzo pretraživanje po više kriterijuma tako da korisnik praktično ne mora znati nijednu šifru napamet. Svi izveštaji su u formi propisanoj zakonom i prilagođeni poslovanju. Programi su predviđeni za mrežni rad korisnika.
Za dodatna pojašnjenja mogućnosti programa i opisa razlika u verzijama programa, slobodno nas kontaktirajte.

Cenovnik programa u ponudi 013 SOFT


Obračun zaradaod 250, telefon
Maloprodajaod 250, telefon
Veleprodaja200
Maloprodaja i veleprodajaod 500, telefon
Robno-finansijsko knjigovodstvo600
Robno-finansijsko knjigovodstvo (agencijska verzija)800
Glavna knjiga250
Glavna knjiga (agencijska verzija)400
Prosto knjigovodstvo250
Prosto knjigovodstvo (agencijska verzija)400
Pogonsko knjigovodstvood 150, telefon
Materijalno knjigovodstvo150
Osnovna sredstva150
Blagajničko poslovanje100
Sitan inventar150
Fakturisanje120
Fakturisanje usluga prevoza150
Proizvodnja sa fakturisanjemod 350
Prodaja sa fiskalnim računimaod 170, telefon
Kadrovska službaod 250, telefon
Obračun kamate80
Auto centar400
Auto škola350
Servis računara800
Auto servisod 450, telefon
Servis mobilnih telefona150
Radni nalozi u računarskom servisu100
Radni nalozi sa evidencijom utroška materijala250
Caffe, restoranod 400, telefon
Komunalna preduzećatelefon
Omladinske zadruge300
Pogrebna preduzeća400
Pekaraod 250, telefon
Predškolske ustanoveod 500, telefon
Bioskopod 600, telefon
Silosod 600, telefon
Agencije za nekretnine300
Otkup mleka250
Optičarske radnje350
DPU100
Prodaja cipela250
Uvoz, veleprodaja i konsignacija500
Evidencija čekova100
ZT obrazac100
Utrošak goriva150
Honorari250
Kupci i dobavljači100
Virmani100
Krediti150
Obračun utroška službenih mobilnih telefona100
Kasa uzajamne pomoći150
Prenos podataka u RINO sistem trezora150
Poreska prijava, evidencija troškova100
Pumpni izveštajod 150, telefon
Biblioteka i medijateka200
Psihološko pedagoška služba400
Ginekološke ordinacije400
Štamparija, štampanje karata100
Foto radnje150
Očna bolnicatelefon
Zdravstvene ustanovetelefon
Sistematski pregleditelefon
Automatski backup podataka50
Prezentacioni CDod 300, telefon
Specifični zahtevi ili programi koji nisu u ponuditelefon

Cenovnik ostalih usluga 013 SOFT


- instalacija programa na dodatnom računaru na istoj lokaciji35
- instalacija programa na računaru na drugoj lokaciji150
- instalacija programa na dodatnom računaru na drugoj lokaciji35
- 1h rada programera25
- uvećanje cene rada programera za rad posle radnog vremena i rad vikendom50%
- uvećanje cene rada programera za hitnost (u roku od 2h)50%
- uvećanje cene rada programera za rad na terenu van Pančeva0,3E⁄km


Početak stranice