013Soft

Informacioni sistemi

projektovanje, izrada, implementacija

Zašto 013 SOFT?


Naši programi namenjeni su preduzećima svih veličina i predstavljaju konkretno rešenje na opšte i specifične zahteve konkretnih poslovnih procesa.

Proizvodi 013 SOFT su pre svega pouzdani, prilagođeni zahtevima korisnika, jednostavni za upotrebu i usaglašeni sa važećim propisima.

Programi rade kako u jednokorisničkom okruženju, tako i u mreži računara sa istovremenim radom više korisnika. Izveštajne funkcije su od suštinskog značaja a njihovo pravilno konfigurisanje omogućuje korisniku da stekne uvid u svoje poslovanje.

Podržavamo rad sa fiskalnim štampačima, bar kod čitačima, vagama, PDA uređajima, touch screen ekranima ... Iz naših programa možete slati SMS poruke proizvoljne sadržine (sa ili bez podataka iz baze) na brojeve telefona vaših komintenata, prijatelja.

U svakom programu je omogućeno arhiviranje podataka.

Programska rešenja omogućavaju veliku produktivnost i komfor u radu. Komande su intuitivne, tako da korisnik koji savlada korišćenje jednog modula, vrlo lako može koristiti i ostale opcije programa.

Ne postoje skriveni troškovi koje korisnik treba da plati po obavljenoj instalaciji programa. Programi su parametarizovani, a parametre programa podešava korisnik po svom nahođenju, tako da klijenti nisu zavisni od programera.

Mišljenja smo da jedan program, ma kako kompleksan bio, ne može zadovoljiti potrebe svih klijenata, jer svaki korisnik ima neke svoje specifičnosti. Spremni smo u svakom trenutku da programe prilagodimo poslovnim tokovima svakog korisnika. Samo na taj način se može doći do kvalitetnog rešenja i zadovoljnog klijenta.

Odgovornost i tačnost su naš način rada. O zadovoljstvu naših korisnika govori i činjenica da ako su nam jednom poklonili poverenje, odlučuju se i da ostale poslovne procese unaprede i automatizuju našim rešenjima.

Dugogodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, čiji se broj stalno povećava, preporučuju nas za saradnju.